ConSpirito je amatérský komorní smíšený pěvecký sbor, který působí v Olomouci a okolí. Vznikl během léta 2015. "Con spirito" znamená v hudební terminologii oduševněle a s vášní. Tento název přesně vystihuje to, o co usilujeme a co nás naplňuje – zpívat hudbu, která má duchovní přesah a která v hloubi rezonuje s našimi životními hodnotami a postoji. Výběr repertoáru je pro nás klíčový. Jeho těžiště tvoří duchovní hudba. Vybíráme si skladby nejen ze starších období, ale zajímá nás také současná duchovní hudba a vývoj tohoto žánru. V našem repertoáru má prostor také původní autorská hudba, komponovaná přímo pro hlasové dispozice našeho tělesa.

Členky a členové sboru mají zkušenosti se sborovým zpíváním. Současně působí mj. i v různých chrámových sborech. Zakladatelka sboru, Dominika Pudlová, je varhanicí v chrámu sv. Bartoloměje v Jívové u Olomouce. Rádi objevujeme neznámé skladby a autory napříč všemi žánry a obdobími, zajímáme se o možnost skloubení duchovní hudby a jazzu. Zkoušíme nové výrazové možnosti a souvislosti mezi klasickou duchovní a současnou hudbou. Zpíváme v kostelích během mší, pořádáme také koncerty v Olomouci a okolí.

Přinášejte s námi hlas do ztichlých míst! 🙏

Kostel ve Staré vodě u Libavé má za sebou velmi pohnutou historii. Naštěstí členové spolku Lubavia a rodiny odsunutých Němců nedopustili, aby toto místo zchátralo úplně a snaží se mu opět vdechnout život. ConSpirito chce tomuto místu vrátit i hlas a zaplnit jeho prostor opět duchovní hudbou. Právě během adventu vám chceme připomenout, že tu jsou místa s úžasnými příběhy, které potřebují naši pozornost. Objevte je s námi, a pokud jim i pomůžete, získá naše úsilí větší smysl. Děkujeme vám.